ALGEMENE VOORWAARDEN

Faust Theaterschool Den Haag voor kinderen, jongeren en volwassenen

Inschrijving

 • Je kunt je inschrijven door het aanmeldformulier (online) in te vullen.
 • Door het invullen en versturen van het aanmeldformulier, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Als er sprake is van een proefles, gaat de aanmelding en verplichting tot betaling pas in na de proefles, als je hebt besloten om de cursus te volgen en dat hebt laten weten aan Faust Theaterschool. Bij inschrijven.aanmelden nadat de cursus al is gestart, wordt het cursusgeld verrekend met het aantal nog te volgen lessen.
 • Indien de speler/cursist minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Zie dienen de aanmelding te doen en daarmee de algemene voorwaarden te accepteren.
 • De inschrijving is persoonsgeboden en kan niet onderling worden geruild.
 • Plaatsing gaat (tenzij anders aangegeven) op volgorde van binnenkomst.

Betalingsvoorwaarden

 • Je krijgt een betalingsverzoek via de mail. Je dient dan binnen 7 dagen het cursusgeld te voldoen op IBAN NL68INGB 0008396474 t.n.v. Faust o.v.v. de voor- en achternaam van de speler/cursist én de cursus, workshop of masterclass waarvoor is ingeschreven.
 • Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn van 7 dagen wordt voldaan, worden er 15 euro administratiekosten toegevoegd aan het openstaande bedrag. Hiervan ontvang je een aanmaning met een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Indien de betaling na 2 aanmaningen nog steeds niet is voldaan, zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Naast het verschuldigde bedrag en de administratiekosten, wordt de betalingplichtige ook verantwoordelijke gehouden voor een volledige vergoeding van zowel  buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder inbegrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 

Annulering

 • Met de aanmelding verbindt een cursist zich voor een periode van de hele cursus aan de school. We wijzen je erop dat bij tussentijds vertrek geen restitutie van het lesgeld mogelijk is

Overmacht

 • Indien er door overmacht lessen geen doorgang kunnen vinden, is Faust Theaterschool niet gebonden aan restitutie van (een deel van) het lesgeld. Onder overmacht vallen onder andere ziekte van de docent, maar ook de richtlijnen vanuit de overheid/RIVM met betrekking tot maatregelen rondom Corona. Faust Theaterschool doet er overigens in geval van overmacht alles aan om lessen te verplaatsen of op een andere manier plaats te laten vinden. 

Ongevallen

 • Faust Theaterschool kan (evenals haar docenten en medewerkers) niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, blessures, (blijvende) invaliditeit en overlijden voor, tijdens of na de lessen, tenzij er nadrukkelijke opzet in het spel is.

Auteursrechten

 • De presentaties en voorstellingen zijn beschermd door het auteursrecht. Het vermenigvuldigen of openbaar maken van scripts of liedjes zonder toestemming van Faust Theaterschool is niet toegestaan.

Gedrag

 • De spelers wachten voor aanvang van de les bij de deur van het lokaal. Zij betreden het lokaal pas op het moment dat de docent daar toestemming voor geeft.
 • Bij ongepast gedrag kan Faust Theaterschool besluiten een inschrijving te weigeren c.q. ongedaan te maken. In dat geval bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld.
 • Pestgedrag wordt niet getolereerd. Mocht daarvan spraken zijn worden we graag op de hoogte gebracht via de mail of telefoon. We hanteren een pestprotocol.

Afwezigheid

 • Mocht je een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je je afmelden door een mail te sturen aan fausttheaterschool@gmail.com of te sms-en naar 06-23299274.
 • Als een speler/cursist teveel lessen mist bij een lange cursus, kan er besloten worden, na eerst een waarschuwing te geven, de speler uit de presentatie of voorstelling te halen. Dit doen we om te voorkomen dat medespelers niet verder kunnen met hun voorbereidingen. 

Kleding en lesmateriaal

 • Spelers dienen kleding te dragen waarin je makkelijk kunt bewegen. Overleg indien nodig met de docent
 • Faust Theaterschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade of het zoekraken van bezittingen en voor ongelukken in en rondom de leslocaties.

Beeldmateriaal

 • Faust Theaterschool kan tijdens de lessen,presentaties en voorstellingen foto's en video's maken. Wij kunnen deze foto's gebruiken voor eigen publicaties en media-uitingen. Als je hier geen toestemming voor kan geven, met goede reden, dient Faust Theaterschool dit voor aanvang van de cursus, workshop of masterclass te weten: stuur een mail naar fausttheaterschool@gmail.com.

Casting en audities

 • Een aantal spelers wil graag vaker in de spotlights staan. Faust Theaterschool heeft ervaring met het selecteren en voordragen van spelers voor castings en figuratie voor musicals, tv-commercials, Nederlandse films of producties, televisieseries en fotoshoots.
 • Faust Theaterschool stuurt aanvragen soms direct door naar (ouders van) spelers, als er een heel specifieke vraag is die voldoet aan jouw kenmerken.

Bezoek tijdens de les

Het is voor ouders, verzorgers en andere bekenden van de spelers niet toegestaan om een les bij te wonen. We hebben daarvoor speciale open lessen, vriendenlessen en presentaties.

 

Vragen? Iets weten? Mail ons: fausttheaterschool@gmail.com

 

Bij Faust hanteren we de  L I F E ! Methode, met deze uitgangspunten:

 

1- Spelplezier voorop!

We laten je ervaren hoe leuk het is om theater actief te beoefenen, op een manier die bij jou past!  Nadruk ligt op toneel en improvisatie, waarbij ook stem en beweging ruim aan bod komen! 

 

2-L I F E ! als rode draad in alle lessen:

ef betekent letterlijk 'hart': heb het hart om iets nieuws te proberen, buiten de paden te lopen, maar ook het lef om  theatraal om je heen te kijken en te luisteren, met open blik voor nieuwe en andere ideeën!

nspiratie opdoen voor jezelf, met anderen, om je vanuit theater te ontwikkelen  en je grenzen te verkennen.

antasie gebruiken om uitdagingen anders aan te pakken en creatief te zijn met je oplossingen.

nergie om goed in balans te zijn en te komen, maar ook om je omgeving ertoe te zetten een stap te maken, drempels te nemen en vol goede moed je in het diepe te gooien als je er aan toe bent!

 

3-We richten ons op de praktijk, het podium: laat zien wat je kunt!

We helpen jou om te stralen voor anderen! In kleine presentaties, tot grote voorstellingen!

 

4-Er wordt niet gepest!

Dat geldt voor jong tot oud: Iedereen is welkom en blijft in zijn waarde.

Anders is ook goed, niets is (te) gek. 

 

5-Leren op jouw manier!

Je leert en ontwikkelt je op een eigen manier. Wij kijken en zoeken met je mee naar de manier die jij prettig vindt en vrolijk van wordt, ook is er ruimte voor jouw inbreng en wensen.


F a u s t = Lef, Inspiratie, Fantasie & Energie !